Ahead of print

  • Home
  • /
  • Ahead of print
Epidemiology and aetiology of hand injuries in paediatric population 

Katarzyna Kwas, Marcin Mostowy, Krzysztof Małecki, Kryspin Niedzielski

Foot Function Assessment and Cross-cultural Adaptation of the Foot Function Index to Polish in Rheumatoid Arthritis Patients

Jakub Głowacki, Joanna Latuszewska, Natalia Skowron, Paweł Żebryk, Ewa Misterska

Efficacy of Ai Chi method in the treatment of chronic low back pain in older adults- a pilot study report

Sebastian Nonn-Wasztan, Małgorzata Zgorzalewicz-Stachowiak, Monika Kowalczyk, Anna Kostiukow, Włodzimierz Samborski, Elżbieta Rostkowska

Usefulness of the surface electromyographical recordings for evaluation of synergistic muscles function in the lower extremities of patients after incomplete spinal cord injuries for the physiotherapy purposes
Filip Szwarc, Juliusz Huber

The usefulness of surface EMG recordings for evaluation of the synergistic muscle functions of lower extremities in normal conditions for physiotherapy
Dominik Czarnecki, Juliusz Huber


Redakcja Zeszyty Promocji Rehabilitacji, Ortopedii, Neurofizjologii i Sportu – IRONS jest czasopismem recenzowanym, w którym publikowane oparte na metodach badawczych wielu dziedzin medycyny są prace oryginalne, prace poglądowe i prace kazuistyczne z dziedziny rehabilitacji, fizjoterapii, ortopedii i neurofizjologii jak i dotyczące zagadnień związanych z diagnostyką i leczeniem urazów sportowych. IRONS jest kwartalnikiem naukowym publikowanym w polskiej i angielskiej wersji językowej, w formie drukowanej jak i elektronicznej, dedykowanej dla zarówno doświadczonych jak i młodych naukowców. Czasopismo jest wolne od opłat dla Autorów prac.
IRONS - Zeszyty Promocji Rehabilitacji, Ortopedii, Neurofizjologii i Sportu