O KWARTALNIKU IRONS

Redakcja Zeszyty Promocji Rehabilitacji, Ortopedii, Neurofizjologii i Sportu – IRONS (dawniej Zeszyty Promocji Rehabilitacji) jest czasopismem recenzowanym, w którym publikowane są prace oryginalne, prace poglądowe i prace kazuistyczne z dziedziny rehabilitacji, fizjoterapii, ortopedii i neurofizjologii jak i dotyczące zagadnień związanych z diagnostyką i leczeniem urazów sportowych. IRONS upowszechnia doniesienia naukowe oparte na metodach badawczych wielu dziedzin medycyny. IRONS jest kwartalnikiem naukowym publikowanym w polskiej i angielskiej wersji językowej, w formie drukowanej jak i elektronicznej, dedykowanej dla zarówno doświadczonych jak i młodych naukowców. Czasopismo jest wolne od opłat dla Autorów prac.

Fundacja Rehasport z siedzibą w Poznaniu ul. Górecka 30, 60-201 Poznań wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000410877 jest wydawcą kwartalników o nazwie Zeszyty Promocji Rehabilitacji, Ortopedii, Neurofizjologii i Sportu – IRONS. W procesie wydawnictwa Fundacja Rehasport ściśle współpracuje z Polską Akademią Nauk.

Czasopismo jest indeksowane w:

  • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 20 punktów.

  • Index Copernicus – ICV 98,6

  • Polska Bibliografia Lekarska.

 

Oficjalne czasopismo naukowe Polskiego Towarzystwa Barku i Łokcia

ZGŁASZANIE PRAC

  • Krok 1
  • Krok 2
  • Krok 3

Stworzenie listu przewodniego, który zawiera pełny tytuł pracy, oświadczenie że praca nie została opublikowana i nie jest brana pod uwagę̨ do publikacji w innym czasopiśmie oraz oświadczenie, że wszyscy autorzy zatwierdzili wersje końcową manuskryptu i zaakceptowali przesłanie go do redakcji czasopisma. Patrz także obowiązkowe podpisanie oświadczenia o świadomości przetwarzania danych osobowych i wyrażania zgody na ich upowszechnianie w afiliacji autorów prac zgodne z RODO, zawarte w plikach Wytyczne_dla_Autorów_informacja_RODO_ IRONS-Editorial-Office (zakładka „DO POBRANIA” w wersji polskiej) oraz Tips_for_Authors_Personal_data_ using_information_IRONS-Editorial-Office (zakładka „FOR DOWNLOADING” w wersji angielskiej)

Praca powinna zawierać: pełny tytuł maszynopisu, Autorów, afiliacja Autorów, streszczenie, słowa kluczowe, wstęp, cel pracy, materiały i metodę, wyniki, dyskusję, wnioski, piśmiennictwo, tabele ze zwięzłym tytułem oraz legendą objaśniającą oraz ryciny ze zwięzłym tytułem oraz legendą objaśniającą. Następnie całą pracę należy odpowiednio złożyć (WSZYSTKIE WYMIENIONE POWYŻEJ ELEMENTY W ODPOWIEDNIEJ KOLEJNOŚCI NALEŻY PRZESŁAĆ W JEDNYM PLIKU WORD). Patrz “Wytyczne dla Autorów IRONS Editorial Office” w zakładce “DO POBRANIA”.

Należy wysłać pracę na adres mailowy Redakcji: redakcja@ironsjournal.org lub opcjonalnie na adres mailowy Redaktora Naczelnego bądź Sekretarza czasopisma IRONS: juliusz.huber@neostrada.pl ; agnieszka_wincek@wp.pl
Nadesłane prace przygotowane niezgodnie ze stylem edytorskim IRONS nie będą rozpatrywane.

W NASTĘPNYM NUMERZE


IRONS - Zeszyty Promocji Rehabilitacji, Ortopedii, Neurofizjologii i Sportu