Według Międzynarodowej Komisji Etyki Czasopism Medycznych (International Committee on Medical Journal Ethics – ICMJE) autor jest zdefiniowany jako ten, który w znaczny sposób przyczynił się do koncepcji i rozwoju maszynopisu. Autorstwo powinno opierać się na wszystkich z poniższych kryteriów: 1) istotny wkład do koncepcji i projektowania badań, analizy i interpretacji danych; 2) przygotowanie artykułu lub krytyczna rada dla istotnej zawartości intelektualnej; oraz 3) ostatecznej akceptacji wersji do opublikowania. Powinni być wymienieni wszyscy pozostali współpracownicy . Oczekuje się, że wszystkie zgłaszane prace będą zgodne z powyższą definicją.

According to the International Committee on Medical Journal Ethics (ICMJE), an author is defined as one who has made substantial contributions to the conception and development of a manuscript. Authorship should be based on all of the following: 1) substantial contributions to conception and design, data analysis and interpretation; 2) article drafting or critical advice for important intellectual content; and 3) final approval of the version to be published. All other contributors should be listed as acknowledgments. All submissions are expected to comply with the above definition.