Manuskrypt powinien zawierać oświadczenie o braku konfliktu interesów od każdego autora. Autorzy powinni ujawnić wszystkie finansowe i osobiste relacje, które mogą mieć wpływ na ich pracę i zdeklarować brak jakiegokolwiek konfliktu interesów. Informacja o konflikcie interesów autorów powinna być ujęte pod sekcją podziękowań.

The manuscript should contain a conflict of interest statement from each author. Authors should disclose all financial and personal relationships that could influence their work or declare the absence of any conflict of interest. Author’s conflict of interest should be included under Acknowledgements section.