Do manuskryptu należy dołączyć list przewodni od autora, który będzie odpowiedzialny za korespondencję dotyczącą manuskryptu, jak również za komunikację pomiędzy autorami odnośnie korekt.

List przewodni powinien zawierać następujące elementy:
– pełny tytuł maszynopisu;
– kategorię składanego manuskryptu (oryginalny artykuł – 2700-3000 słów, raport z badań – nie mniej niż 2000 słów, artykuł przeglądowy – 2700-3000 słów, komunikat o wynikach badań – do 1500 słów, studium przypadku – do 2700 słów );
– oświadczenie, że praca nie została opublikowana i nie jest brana pod uwagę do publikacji w innym czasopiśmie;
– oświadczenie, że wszyscy autorzy zatwierdzili manuskrypt i zaakceptowali przesłanie go do czasopisma.