Jako część procesu składania pracy, autorzy są zobowiązani do sprawdzenia zgodności ich składu z listą kontrolną . Autorzy powinni mieć na uwadze, że nie spełnienie kryteriów z poniższej listy może skutkować odrzuceniem ich pracy.
1. Wszyscy autorzy zgłaszanej pracy badawczej mają bezpośredni udział w planowaniu, realizacji i analizy niniejszego opracowania.
2. Wszyscy autorzy niniejszego opracowania przeczytali i zatwierdzili ostateczną przedstawioną wersję.
3. Zawartość tego rękopisu nie została objęta prawami autorskimi lub nie była publikowana wcześniej.
4. Zawartość tego rękopisu nie jest obecnie brana pod uwagę do publikacji gdzie indziej.
5. Zawartość tego rękopis nie będzie objęta prawami autorskimi, składana lub publikowana w innym miejscu, a akceptacja przez czasopismo jest brana pod uwagę.
6. Nie ma rękopisu lub streszczenia bezpośrednio związanego, publikowanego lub niepublikowanego, przez autorów niniejszego opracowania.
7. Każdy autor zadeklarował swój indywidualny wkład do manuskryptu w formie elektronicznej ii przesłany do Redakcji przez autora do korespondencji.

Manuscripts must be accompanied by an Cover Letter from the author who will be responsible for correspondence regarding the manuscript as well as for communications among authors regarding revisions and approval of proofs.
The cover letter should contain the following elements:
• the full title of the manuscript
• the category of the manuscript being submitted (e.g. Original Article – 2700-3000 words, Research Report – not less than 2000 words, Review Article – 2700-3000 words, Short Communication – up to 1500 words, Case Study – up to 2700 words)
• the statement that the manuscript has not been published and is not under consideration for publication in any other journal
• the statement that all authors approved the manuscript and its submission to the journal