W przypadku produktów stosowanych w eksperymentach lub metod (szczególnie te określone przez nazwę handlową), należy podać pełną nazwę producenta oraz lokalizację (w nawiasach). Jeśli to możliwe, używać nazw rodzajowych leków.

For products used in experiments or methods (particularly those referred to by a trade name), give the manufacturer’s full name and location (in parentheses). When possible, use generic names of drugs.