W ramach podziękowania proszę określić współpracowników przy artykule innych niż autorów pracy. Wyliczmy tutaj te osoby, które udzieliły pomocy podczas badań (na przykład udzielanie pomocy języka, pomoc w pisaniu lub dowód czytania tego artykułu, etc.). Należy potwierdzić również wszystkie źródła wsparcia (dotacje z agencji rządowych, prywatnych fundacji, etc.). Nazwy organizacji finansowania powinny być napisane w całości.

Under acknowledgements please specify contributors to the article other than the authors accredited. List here those individuals who provided help during the research (e.g., providing language help, writing assistance or proof reading the article, etc.). Also acknowledge all sources of support (grants from government agencies, private foundations, etc.). The names of funding organizations should be written in full.