Aktualny numer

  • Home
  • /
  • Aktualny numer

NEUROFIZJOLOGIA DOBREGO SAMOPOCZUCIA. UWAŻNOŚĆ – NIEWYKORZYSTANY,
WRODZONY SPOSÓB NA OGRANICZENIE EPIDEMII NIEPOŻĄDANYCH ZACHOWAŃ
ŻYWIENIOWYCH
Edyta Mądry, Jarosław Walkowiak, Joanna Bartkowiak-Wieczorek
doi: 10.19271/IRONS-000094-2019-27

CZYTAJ DALEJ

WPŁYW STRESU NA FUNKCJONOWANIE MIĘŚNIA ŻWACZA
Aleksandra Maria Roszak
doi: 10.19271/IRONS-000089-2019-27

CZYTAJ DALEJ

ANALIZA CZYNNIKÓW RYZYKA URAZÓW, BÓLU ORAZ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI KOŃCZYNY GÓRNEJ WŚRÓD WSPINACZY
Marcin Mostowy, Aleksandra Sibilska, Marcin Piwnik, Adam Kwapisz
doi: 10.19271/IRONS-000093-2019-27

CZYTAJ DALEJ

KTÓRA Z TRZECH METOD FIZJOTERAPEUTYCZNYCH NAJCZĘŚCIEJ OPISYWANYCH W LITERATURZE, STOSOWANYCH W ZESPOŁACH BÓLOWYCH KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO SPOWODOWANYCH CHOROBĄ ZWYRODNIENIOWĄ STAWÓW, WYKAZUJE NAJWYŻSZĄ SKUTECZNOŚĆ TERAPEUTYCZNĄ?
Paweł Sip
doi:10.19271/IRONS-000093-2019-27

CZYTAJ DALEJ

UKRAIŃSKIE I POLSKIE PROGRAMY STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA FIZJOTERAPII – ANALIZA PORÓWNAWCZA POWSTAŁA W OPARCIU O PRZYKŁADY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU I UKRAIŃSKIEGO UNIWERSYTETU KATOLICKIEGO WE LWOWIE

Oleh Bilyanskiy, Marcin Cybulski, Stelcer Bogusław, Svitlana Stelmakh, Przemysław Lisiński
doi: 10.19271/IRONS-000090-2019-27

CZYTAJ DALEJ

ZWĘŻENIE SZPARY POWIEKOWEJ JAKO PIERWSZY OBJAW NEUROBLASTOMA
Katarzyna Kuchalska, Anna Chmielarz-Czarnocińska, Lidia Główka, Danuta JanuszkiewiczLewandowska, Anna Gotz-Więckowska
doi: 10.19271/IRONS-000091-2019-27

CZYTAJ DALEJ


Redakcja Zeszyty Promocji Rehabilitacji, Ortopedii, Neurofizjologii i Sportu – IRONS jest czasopismem recenzowanym, w którym publikowane oparte na metodach badawczych wielu dziedzin medycyny są prace oryginalne, prace poglądowe i prace kazuistyczne z dziedziny rehabilitacji, fizjoterapii, ortopedii i neurofizjologii jak i dotyczące zagadnień związanych z diagnostyką i leczeniem urazów sportowych. IRONS jest kwartalnikiem naukowym publikowanym w polskiej i angielskiej wersji językowej, w formie drukowanej jak i elektronicznej, dedykowanej dla zarówno doświadczonych jak i młodych naukowców. Czasopismo jest wolne od opłat dla Autorów prac.
IRONS - Zeszyty Promocji Rehabilitacji, Ortopedii, Neurofizjologii i Sportu