Aktualny numer

  • Home
  • /
  • Aktualny numer

ZALEŻNOŚĆ PARAMETRÓW RADIOLOGICZNYCH I PRZEDOPERACYJNYCH WARTOŚCI PARAMETRÓW ODDECHOWYCH U NASTOLETNICH CHORYCH ZE SKOLIOZĄ IDIOPATYCZNĄ – BADANIE WSTĘPNE Katarzyna Politarczyk, Piotr Janusz, Łukasz Stępniak, Mateusz Kozinoga, Tomasz Kotwicki
doi: 10.19271/IRONS-000095-2019-28

READ MORE

USPRAWNIANIE CHORYCH PO URAZACH RDZENIA KRĘGOWEGO Z WYKORZYSTANIEM PRZEZCZASZKOWEJ STYMULACJI MAGNETYCZNEJ RTMS
Katarzyna Leszczyńska, Juliusz Huber
doi: 10.19271/IRONS-000097-2019-28

READ MORE

EFEKTY TERAPII Z UDZIAŁEM PSA U DZIECI I MŁODZIEŻY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ ORAZ INTELEKTUALNĄ
Aleksandra Cieślak, Joanna Nawrocka-Rohnka, Magdalena Sobieska
doi: 10.19271/IRONS-000099-2019-28

READ MORE

WIRTUALNA RZECZYWISTOŚĆ W REHABILITACJI NIEDOWŁADNEJ KOŃCZYNY GÓRNEJ U PACJENTÓW PO UDARZE MÓZGU
Joanna Dudzińska, Katarzyna Kaźmierczak, Przemysław Lisiński
doi:10.19271/IRONS-000096-2019-28

READ MORE

ZASTOSOWANIE KLINICZNE MODELU MIĘDZYNARODOWEJ KLASYFIKACJI FUNKCJONOWANIA, NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I ZDROWIA (ICF) W LECZENIU REHABILITACYJNYM ZESPOŁU CIASNOTY PODBARKOWEJ
Ewa Chlebuś, Przemysław Lisiński
doi: 10.19271/IRONS-000098-2019-28

READ MORE


Redakcja Zeszyty Promocji Rehabilitacji, Ortopedii, Neurofizjologii i Sportu – IRONS jest czasopismem recenzowanym, w którym publikowane oparte na metodach badawczych wielu dziedzin medycyny są prace oryginalne, prace poglądowe i prace kazuistyczne z dziedziny rehabilitacji, fizjoterapii, ortopedii i neurofizjologii jak i dotyczące zagadnień związanych z diagnostyką i leczeniem urazów sportowych. IRONS jest kwartalnikiem naukowym publikowanym w polskiej i angielskiej wersji językowej, w formie drukowanej jak i elektronicznej, dedykowanej dla zarówno doświadczonych jak i młodych naukowców. Czasopismo jest wolne od opłat dla Autorów prac.
IRONS - Zeszyty Promocji Rehabilitacji, Ortopedii, Neurofizjologii i Sportu