Aktualny numer

  • Home
  • /
  • Aktualny numer

CZUCIE POZYCJI STAWU KOLANOWEGO W PŁASZCZYŹNIE STRZAŁKOWEJ U CHODZĄCYCH PACJENTÓW Z MÓZGOWYM PORAŻENIEM DZIECIĘCYM: BADANIE PILOTAŻOWE
Brian Po-Jung Chen, Faustyna Manikowska, Marek Jóźwiak, Maria K. Lebiedowska
doi: 10.19271/IRONS-000108-2020-30

CZYTAJ WIĘCEJ

PORÓWNANIE WPŁYWU TRENINGU NORDIC WALKING I REHABILITACJI RUCHOWEJ NA PARAMETRY CHODU U OSÓB Z ZESPOŁEM DOWNA
Agnieszka Skiba, Iwona Sulowska, Szymon Podsiadło, Paulina Aleksander – Szymanowicz, Amadeusz Skiba, Jakub Marchewka, Wiesław Chwała, Anna Marchewka
doi: 10.19271/IRONS-000109-2020-30

CZYTAJ WIĘCEJ

METODA KINESIOLOGY TAPING W ZESPOŁACH BÓLOWYCH KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO. OCENA SKUTECZNOŚCI W OPARCIU O PILOTAŻOWE BADANIA NEUROFIZJOLOGII KLINICZNEJ
Agnieszka Wiertel-Krawczuk
doi: 10.19271/IRONS-000107-2020-30

CZYTAJ WIĘCEJ

ZESPÓŁ CIEŚNI KANAŁU NADGARSTKA U STRZELCÓW SPORTOWYCH. WYNIKI WSTĘPNEGO BADANIA PRZESIEWOWEGO
Aleksander Rajczewski, Michał Kaźmierczak, Artur Fabijański, Ksawery Bogusławski
doi: 10.19271/IRONS-000110-2020-30

CZYTAJ WIĘCEJ


Redakcja Zeszyty Promocji Rehabilitacji, Ortopedii, Neurofizjologii i Sportu – IRONS jest czasopismem recenzowanym, w którym publikowane oparte na metodach badawczych wielu dziedzin medycyny są prace oryginalne, prace poglądowe i prace kazuistyczne z dziedziny rehabilitacji, fizjoterapii, ortopedii i neurofizjologii jak i dotyczące zagadnień związanych z diagnostyką i leczeniem urazów sportowych. IRONS jest kwartalnikiem naukowym publikowanym w polskiej i angielskiej wersji językowej, w formie drukowanej jak i elektronicznej, dedykowanej dla zarówno doświadczonych jak i młodych naukowców. Czasopismo jest wolne od opłat dla Autorów prac.
IRONS - Zeszyty Promocji Rehabilitacji, Ortopedii, Neurofizjologii i Sportu