Aktualny numer

  • Home
  • /
  • Aktualny numer

WPŁYW NIERÓWNOŚCI KOŃCZYN DOLNYCH NA WYNIK POMIARU KĄTA ROTACJI TUŁOWIA ZA POMOCĄ SKOLIOMETRU U PACJENTÓW ZE SKOLIOZĄ IDIOPATYCZNĄ Tomasz Kotwicki, Agnieszka Kubiak, Mateusz Kozinoga, Piotr Janusz
doi: 10.19271/IRONS-000082-2019-26

CZYTAJ DALEJ

BANALIZA BIOMECHANICZNA RÓŻNYCH TECHNIK CHIRURGICZNYCH REKONSTRUKCJI WIĘZADŁA KRZYŻOWEGO PRZEDNIEGO I ICH WPŁYWU NA REHABILITACJĘ
Spencer Warshauer, Krystyna Gielo-Perczak, Gina DiGiacomo
doi: 10.19271/IRONS-000084-2019-26

CZYTAJ DALEJ

PROBLEMY ZDROWOTNE W OBRĘBIE KOŃCZYN GÓRNYCH U ZAWODOWYCH MUZYKÓW – ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
Wojciech Stępień, Piotr Kaczmarek, Paweł Cisowski, Przemysław Lubiatowski
doi: 10.19271/IRONS-000085-2019-26

CZYTAJ DALEJ

MORFOLOGIA OTWORÓW MIĘDZYKRĘGOWYCH W ODCINKU LĘDŹWIOWYM I ICH ZNACZENIE – PRZEGLĄD LITERATURY
Karol Kaczmarczyk, Piotr Nowak, Mateusz Warchoł
doi:10.19271/IRONS-00086-2019-26

CZYTAJ DALEJ

AKTUALNE METODY NEUROFIZJOLOGICZNE OCENY
FUNKCJI RUCHOWEJ I TERAPII U CHORYCH LECZONYCH Z POWODU UDARU NIEDOKRWIENNEGO

Katarzyna Kaczmarek, Piotr Brylewski, Agnieszka Szymankiewicz-Szukała, Agnieszka Wincek
doi: 10.19271/IRONS-000087-2019-26

CZYTAJ DALEJ

MOŻLIWOŚCI OCENY FUNKCJI MOTORYKI MAŁEJ U DZIECI W RÓŻNYCH JEDNOSTKACH CHOROBOWYCH
Aleksandra Włodarczyk, Ewa Gajewska
doi: 10.19271/IRONS-000088-2019-26

CZYTAJ DALEJ

OBUSTRONNE SKOSTNIENIE ŚCIĘGNA ACHILLESA POMYŚLNIE LECZONE REKONSTRUKCJĄ Z UŻYCIEM AUTOLOGICZNEGO PRZESZCZEPU ŚCIĘGIEN MIĘŚNI PÓŁBŁONIASTEGO I SMUKŁEGO. OPIS PRZYPADKU PACJENTA Z PRZEWLEKŁĄ NIEWYDOLNOŚCIĄ NEREK
Paweł Bąkowski, Jakub Kaszyński, Maria Wolff, Kinga Ciemniewska-Gorzela, Tomasz Piontek
doi: 10.19271/IRONS-00089-2019-26

CZYTAJ DALEJ

OCENA FUNKCJONALNA PO REHABILITACJI PACJENTKI LECZONEJ Z POWODU MIĘSAKA EWINA I ZERWANIA WIĘZADŁA WŁAŚCIWEGO RZEPKI
Agnieszka Wareńczak, Joanna Pałucka, Przemysław Lisiński
doi: 10.19271/IRONS-00090-2019-26

CZYTAJ DALEJ


Redakcja Zeszyty Promocji Rehabilitacji, Ortopedii, Neurofizjologii i Sportu – IRONS jest czasopismem recenzowanym, w którym publikowane oparte na metodach badawczych wielu dziedzin medycyny są prace oryginalne, prace poglądowe i prace kazuistyczne z dziedziny rehabilitacji, fizjoterapii, ortopedii i neurofizjologii jak i dotyczące zagadnień związanych z diagnostyką i leczeniem urazów sportowych. IRONS jest kwartalnikiem naukowym publikowanym w polskiej i angielskiej wersji językowej, w formie drukowanej jak i elektronicznej, dedykowanej dla zarówno doświadczonych jak i młodych naukowców. Czasopismo jest wolne od opłat dla Autorów prac.
IRONS - Zeszyty Promocji Rehabilitacji, Ortopedii, Neurofizjologii i Sportu