Aktualny numer

  • Home
  • /
  • Aktualny numer

RDZENIOWY ZANIK MIĘŚNI – POTRZEBY DZIECI LECZONYCH FARMAKOLOGICZNIE I ICH RODZIN W RAMACH SYSTEMU KOMPLEKSOWEJ OPIEKI W POLSCE
Agnieszka Stępień, Piotr Kuśmider, Artur Bartochowski, Magdalena Mazur, Urszula Pawlik, Iwona Szafran, Ewa Gajewska
doi: 10.19271/IRONS-000129-2021-34

Czytaj więcej

OCENA WYDOLNOŚCI FIZYCZNEJ UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
Anna Kostiukow, Kaniowska Marta, Samborski Włodzimierz
doi: 10.19271/IRONS-000130-2021-34

Czytaj więcej

PRZEGLĄD METODOLOGII I INTERPRETACJI WYNIKÓW RUCHOWYCH POTENCJAŁÓW WYWOŁANYCH INDUKOWANYCH POLEM MAGNETYCZNYM LUB BODŹCAMI ELEKTRYCZNYMI REJESTROWANYCH PRZED- LUB ŚRÓDOPERACYJNIE
Anna Garasz, Juliusz Huber
doi: 10.19271/IRONS-000131-2021-34

Czytaj więcej

STOPA LUSTRZANA, MOŻLIWOŚĆ KOREKCJI DEFORMACJI – OPIS PRZYPADKU
Paweł Grzegorzewski, Kamila Stańczak, Andrzej Grzegorzewski, Piotr Kozłowski
doi: 10.19271/IRONS-000132-2021-34

Czytaj więcej


Redakcja Zeszyty Promocji Rehabilitacji, Ortopedii, Neurofizjologii i Sportu – IRONS jest czasopismem recenzowanym, w którym publikowane oparte na metodach badawczych wielu dziedzin medycyny są prace oryginalne, prace poglądowe i prace kazuistyczne z dziedziny rehabilitacji, fizjoterapii, ortopedii i neurofizjologii jak i dotyczące zagadnień związanych z diagnostyką i leczeniem urazów sportowych. IRONS jest kwartalnikiem naukowym publikowanym w polskiej i angielskiej wersji językowej, w formie drukowanej jak i elektronicznej, dedykowanej dla zarówno doświadczonych jak i młodych naukowców. Czasopismo jest wolne od opłat dla Autorów prac.
IRONS - Zeszyty Promocji Rehabilitacji, Ortopedii, Neurofizjologii i Sportu