Zamów

Zasady zamówienia
Zapraszamy do zamówienia egzemplarzy kwartalnika „Issue of Rehabilitation, Orthopaedics, Neurophysiology and Sport Promotion – IRONS”

25 zł / egzemplarz plus koszty wysyłki (w zależności od ilości zamówionych egzemplarzy)

90 zł / roczna prenumerata plus koszty wysyłki

Numer konta na który należy wpłacać należność:
Fundacja Rehasport Clinic
ul. Górecka 30
60-201 Poznań
77 2490 0005 0000 4530 9074 8986
Tytułem: IRONS oraz imię i nazwisko zamawiającego z „formularza zamówienia”
Prosimy o wysłanie wypełnionego FORMULARZA ZAMÓWIENIA* Deklaracje zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych w celu realizacji zgłoszenia wraz z DOWODEM WPŁATY na adres mailowy redakcja@ironsjournal.org
KLAUZULA INFORMACYJNA FUNDACJI REHASPORT CLINIC DLA KLIENTÓW ZAMAWIAJĄCYCH CZASOPISMO IRONS

* Wypełniając formularz zgadzam się na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Fundację Rehasport Clinic, ul. Górecka 30, 60-201 Poznań w celu realizacji zgłoszenia oraz przyjmuję do wiadomości, że Fundacja Rehasport Clinic jest Administratorem Danych Osobowych.


Redakcja Zeszyty Promocji Rehabilitacji, Ortopedii, Neurofizjologii i Sportu – IRONS jest czasopismem recenzowanym, w którym publikowane oparte na metodach badawczych wielu dziedzin medycyny są prace oryginalne, prace poglądowe i prace kazuistyczne z dziedziny rehabilitacji, fizjoterapii, ortopedii i neurofizjologii jak i dotyczące zagadnień związanych z diagnostyką i leczeniem urazów sportowych. IRONS jest kwartalnikiem naukowym publikowanym w polskiej i angielskiej wersji językowej, w formie drukowanej jak i elektronicznej, dedykowanej dla zarówno doświadczonych jak i młodych naukowców. Czasopismo jest wolne od opłat dla Autorów prac.
IRONS - Zeszyty Promocji Rehabilitacji, Ortopedii, Neurofizjologii i Sportu