Przyjęte do druku

  • Home
  • /
  • Przyjęte do druku
Epidemiologia i etiologia urazów ręki w populacji pediatrycznej 

Katarzyna Kwas, Marcin Mostowy, Krzysztof Małecki, Kryspin Niedzielski

Ocena funkcji stopy oraz adaptacja międzykulturowa wskaźnika funkcji stopy do języka polskiego u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów 

Jakub Głowacki, Joanna Latuszewska, Natalia Skowron, Paweł Żebryk, Ewa Misterska

Skuteczność metody Ai Chi w leczeniu przewlekłego bólu dolnego odcinka kręgosłupa u starszych dorosłych – raport z badania pilotażowego

Sebastian Nonn-Wasztan, Małgorzata Zgorzalewicz-Stachowiak, Monika Kowalczyk, Anna Kostiukow, Włodzimierz Samborski, Elżbieta Rostkowska

Przydatność powierzchniowych zapisów elektromiograficznych do oceny funkcji mięśni synergistycznych w kończynach dolnych u pacjentów po niepełnym uszkodzeniu rdzenia kręgowego dla celów fizjoterapii 
Filip Szwarc, Juliusz Huber

Przydatność powierzchniowego EMG do oceny synergistycznej funkcji mięśni kończyn dolnych w warunkach prawidłowych dla potrzeb fizjoterapii 
Dominik Czarnecki, Juliusz Huber


Redakcja Zeszyty Promocji Rehabilitacji, Ortopedii, Neurofizjologii i Sportu – IRONS jest czasopismem recenzowanym, w którym publikowane oparte na metodach badawczych wielu dziedzin medycyny są prace oryginalne, prace poglądowe i prace kazuistyczne z dziedziny rehabilitacji, fizjoterapii, ortopedii i neurofizjologii jak i dotyczące zagadnień związanych z diagnostyką i leczeniem urazów sportowych. IRONS jest kwartalnikiem naukowym publikowanym w polskiej i angielskiej wersji językowej, w formie drukowanej jak i elektronicznej, dedykowanej dla zarówno doświadczonych jak i młodych naukowców. Czasopismo jest wolne od opłat dla Autorów prac.
IRONS - Zeszyty Promocji Rehabilitacji, Ortopedii, Neurofizjologii i Sportu