Przyjęte do druku

  • Home
  • /
  • Przyjęte do druku

ZALEŻNOŚĆ POMIĘDZY OBJAWEM ZWIĘKSZONEGO NAPIĘCIA MIĘŚNIOWEGO W SPOCZYNKU A PARAMETRAMI SKURCZU MAKSYMALNEGO W BADANIACH EMG POWIERZCHNIOWEJ U CHORYCH PO CZĘŚCIOWYCH URAZACH RDZENIA KRĘGOWEGO W ODCINKU SZYJNYM KRĘGOSŁUPA. BADANIE PILOTAŻOWE

Aleksandra Białczak, Juliusz Huber

JAK EPIDEMIA SARS-COV-2 WPŁYNĘŁA NA REALIZACJĘ KONTRAKTU PODMIOTU LECZNICZEGO W ASPEKCIE ZARZĄDZANIA SZPITALEM UNIWERSYTECKIM? CZEGO SIĘ Z TEGO NAUCZYLIŚMY?

Przemysław Daroszewski, Katarzyna Kaczmarek

TELEMETRIA W NADZORZE FIZJOTERAPEUTYCZNYM CHORYCH ZE SCHORZENIAMI NARZĄDU RUCHU

Karol Głowacki , Przemysław Lisiński

PRZEGLĄD METOD STOSOWANYCH DO OCENY SATYSFAKCJI PACJENTA Z CAŁKOWITEJ ARTROPLASTYKI STAWU BIODROWEGO

Krzysztof Romaniuk, Łukasz Pulik, Weronika Kowalczyk, Stanisław Dudek, Bartłomiej Krzosek, Paweł Łęgosz, Adam Makowski

CZY BADANIE POTENCJAŁÓW RUCHOWYCH WYWOŁANYCH POLEM MAGNETYCZNYM MOŻE SŁUŻYĆ DO OKREŚLENIA PRZEWODNICTWA NEURONÓW PROPRIOSPINALNYCH W SZLAKACH RDZENIA KRĘGOWEGO U CZŁOWIEKA? BADANIE PILOTAŻOWE

Jędrzej Pepliński, Matylda Witkowska, Miłosz Tchórzka, Kinga Dudek, Ryszard Śliwiński, Ewa Gajewska, Magdalena Sobieska, Juliusz Huber

NERWIAK GAŁĄZKI PODRZEPKOWEJ NERWU ODPISZCZELOWEGO PO OPERACJACH KOLANA. PRZEGLĄD METOD DIAGNOSTYKI, PREWENCJI I LECZENIA

Agnieszka Gajewska, Bartosz Parański, Filip Jakubowski, Paweł Bąkowski


Redakcja Zeszyty Promocji Rehabilitacji, Ortopedii, Neurofizjologii i Sportu – IRONS jest czasopismem recenzowanym, w którym publikowane oparte na metodach badawczych wielu dziedzin medycyny są prace oryginalne, prace poglądowe i prace kazuistyczne z dziedziny rehabilitacji, fizjoterapii, ortopedii i neurofizjologii jak i dotyczące zagadnień związanych z diagnostyką i leczeniem urazów sportowych. IRONS jest kwartalnikiem naukowym publikowanym w polskiej i angielskiej wersji językowej, w formie drukowanej jak i elektronicznej, dedykowanej dla zarówno doświadczonych jak i młodych naukowców. Czasopismo jest wolne od opłat dla Autorów prac.
IRONS - Zeszyty Promocji Rehabilitacji, Ortopedii, Neurofizjologii i Sportu