contact

SEND US A MESSAGE

  CONTACT INFO

  IRONS
  Department of Pathophysiology of Locomotor Organs
  Karol Marcinkowski University of Medical Sciences in Poznań

  28 Czerwca 1956r. No 135/147
  61-545 Poznań

  Tel.:+48618310233
  Fax:+48618310230

  IRONS - Zeszyty Promocji Rehabilitacji, Ortopedii, Neurofizjologii i Sportu