contact

SEND US A MESSAGE

CONTACT INFO

IRONS
Department of Pathophysiology of Locomotor Organs
Karol Marcinkowski University of Medical Sciences in Poznań

28 Czerwca 1956r. No 135/147
61-545 Poznań

Tel.:+48618310233
Fax:+48618310230

IRONS - Zeszyty Promocji Rehabilitacji, Ortopedii, Neurofizjologii i Sportu