About IRONS

Issues of Rehabilitation, Orthopaedics, Neurophysiology and Sport Promotion – IRONS (formerly Issues of Rehabilitation Promotion) publish the original papers, reviews and case reports from the fields of rehabilitation, physiotherapy, orthopaedics and neurophysiology as well as topics dealing with diagnostic and treatment of the sport related traumas. IRONS edit the scientific papers based on methods used in many medicine branches. IRONS is printed quarterly in Polish and English languages, both in printed journal and electronic versions. Issues are dedicated to both advanced and experienced as well as young scientists. The Journal is free of charge for Authors. From 1st July 2020, papers are accepted into the IRONS Editorial Board only by the Editorial System https://www.editorialsystem.com/irons (“Submit your paper”).

The journal is indexed in:

  • Ministry of Science and Higher Education – 40 points.

  • Index Copernicus – ICV 98,6

  • Polish Medical Bibliography

  • Crossref/mEDRA 10.19271

 

The official Journal of Polish Shoulder and Elbow Society

Do submisji dołączany jest list przewodni, który zawiera pełny tytuł pracy, oświadczenie że praca nie została opublikowana i nie jest brana pod uwagę̨ do publikacji w innym czasopiśmie oraz oświadczenie, że wszyscy autorzy zatwierdzili wersje końcową manuskryptu i zaakceptowali przesłanie go do redakcji czasopisma. Patrz także obowiązkowe podpisanie oświadczenia o świadomości przetwarzania danych osobowych i wyrażania zgody na ich upowszechnianie w afiliacji autorów prac zgodne z RODO, zawarte w plikach Wytyczne_dla_Autorów_informacja_RODO_ IRONS-Editorial-Office (zakładka „DO POBRANIA” w wersji polskiej) oraz Tips_for_Authors_Personal_data_ using_information_IRONS-Editorial-Office (zakładka „FOR DOWNLOADING” w wersji angielskiej)

New MNiSW classification - 40 pointsIRONS - Zeszyty Promocji Rehabilitacji, Ortopedii, Neurofizjologii i Sportu