About IRONS

Issues of Rehabilitation, Orthopaedics, Neurophysiology and Sport Promotion – IRONS (formerly Issues of Rehabilitation Promotion) publish the original papers, reviews and case reports from the fields of rehabilitation, physiotherapy, orthopaedics and neurophysiology as well as topics dealing with diagnostic and treatment of the sport related traumas. IRONS edit the scientific papers based on methods used in many medicine branches. IRONS is printed quarterly in Polish and English languages, both in printed journal and electronic versions. Issues are dedicated to both advanced and experienced as well as young scientists. The Journal is free of charge for Authors. From 1st July 2020, papers are accepted into the IRONS Editorial Board only by the Editorial System https://www.editorialsystem.com/irons (“Submit your paper”).

The journal is indexed in:

  • Ministry of Science and Higher Education – 20 points.

  • Index Copernicus – ICV 98,6

  • Polish Medical Bibliography

  • Crossref/mEDRA 10.19271

 

The official Journal of Polish Shoulder and Elbow Society

A cover letter should be attached to the submission, containing full title of the manuscript, a statement that the manuscript has not been published and is not under consideration for publication in any other journal and a statement that all authors approved the manuscript and its submission to the journal. See also obligatory a file about the personal data privacy and an acceptance of its using in papers affiliations in “FOR DOWNLOADING” (English website, file Tips_for_Authors_Personal_data_ using_information_IRONS-Editorial-Office) or “DO POBRANIA” (Polish website, file Wytyczne_dla_Autorów_informacja_RODO_ IRONS-Editorial-Office) section.

AHEAD-OF-PRINT


WPŁYW PODWYŻSZONEGO POZIOMU HEMOGLOBINY GLIKOWANEJ NA WYDOLNOŚĆ FIZYCZNĄ U PACJENTÓW KARDIOCHIRURGICZNYCH

Alicja Mińko, Zuzanna Hilicka, Dominik Turzyński, Joanna Findlik, Iwona Rotter, Aleksandra Szylińska

ANALIZA UŻYTECZNOŚCI KOSZTÓW ARTROSKOPOWEJ TECHNIKI BIOLOGICZNEGO LECZENIA ŁĄKOTKI (AMMR) W PERSPEKTYWIE PŁATNIKA PRYWATNEGO I NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA – HORYZONT 10-CIO LETNI

Kinga Ciemniewska-Gorzela, Tomasz Piontek, Jakub Naczk, Paweł Bąkowski, Justus Gille, Teresa Łuczka

ZWIĄZEK MIĘDZY WSKAŹNIKIEM MASY CIAŁA PRZED I PODCZAS CIĄŻY A CZASEM TRWANIA PORODU

Angelika Szemraj, Agnieszka Opala-Berdzik

SKUTECZNOŚĆ WYBRANYCH METOD FIZJOTERAPEUTYCZNYCH W LECZENIU BÓLU W PRZEBIEGU ZAPALENIA NADKŁYKCIA BOCZNEGO KOŚCI RAMIENNEJ

Alicja Mińko, Zuzanna Hilicka, Iwona Rotter


IRONS - Zeszyty Promocji Rehabilitacji, Ortopedii, Neurofizjologii i Sportu