SERVICES

Zmiany w stawie ramiennym świnki morskiej po eksperymentalnym wytworzeniu przykurczu tkanek miękkich

Anna Sójka, Yasmin Abu-Fillat, Wiesław Hędzelek

Read More

ANATOMIA I FUNKCJA ŁOPATKI ORAZ OBRĘCZY BARKOWEJ-PRZEGLĄD AKTUALNEJ LITERATURY

Maciej Bręborowicz, Ewa Bręborowicz, Joanna Wałecka

Read More

TRANSFER WYROSTKA KRUCZEGO W LECZENIU NIESTABILNOŚCI PRZEDNIEJ BARKU – OD STABILIZACJI METODĄ OTWARTĄ DO ARTROSKOPII – PRZEGLĄD LITERATURY

Bartłomiej Kordasiewicz

Read More

Redakcja Zeszyty Promocji Rehabilitacji, Ortopedii, Neurofizjologii i Sportu – IRONS jest czasopismem recenzowanym, w którym publikowane oparte na metodach badawczych wielu dziedzin medycyny są prace oryginalne, prace poglądowe i prace kazuistyczne z dziedziny rehabilitacji, fizjoterapii, ortopedii i neurofizjologii jak i dotyczące zagadnień związanych z diagnostyką i leczeniem urazów sportowych. IRONS jest kwartalnikiem naukowym publikowanym w polskiej i angielskiej wersji językowej, w formie drukowanej jak i elektronicznej, dedykowanej dla zarówno doświadczonych jak i młodych naukowców. Czasopismo jest wolne od opłat dla Autorów prac.
IRONS - Zeszyty Promocji Rehabilitacji, Ortopedii, Neurofizjologii i Sportu