ANATOMIA I FUNKCJA ŁOPATKI ORAZ OBRĘCZY BARKOWEJ-PRZEGLĄD AKTUALNEJ LITERATURY

  • Home
  • /
  • Service
  • /
  • ANATOMIA I FUNKCJA ŁOPATKI ORAZ OBRĘCZY BARKOWEJ-PRZEGLĄD AKTUALNEJ LITERATURY
ANATOMIA I FUNKCJA ŁOPATKI ORAZ OBRĘCZY BARKOWEJ – PRZEGLĄD AKTUALNEJ LITERATURY

Maciej Bręborowicz
Ewa Bręborowicz
Joanna Wałecka
Katedra i Klinika Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Polska
STRESZCZENIE
Wstęp
Obręcz barkowa składa się z obojczyka, łopatki i bliższego końca kości ramiennej, które łączą się poprzez stawy: mostkowo-obojczykowy, barkowo-obojczykowy, ramienny oraz żebrowo-łopatkowy. Struktury te otoczone są tkankami miękkimi – mięśnie, powięzie i więzadła. Dokładna koordynacja neuronalna obręczy barkowej pozwala na pozycjonowanie łokcia i dłoni w przestrzeni.
Cel
Celem niniejszej pracy było omówienie anatomii i funkcji łopatki i obręczy barkowej.
Materiał i metody
Opracowanie oparto na współczesnej literaturze dotyczącej anatomii i funkcji łopatki oraz własnych doświadczeniach z zakresu anatomii chirurgicznej i ocenie funkcjonalnej barku.

Redakcja Zeszyty Promocji Rehabilitacji, Ortopedii, Neurofizjologii i Sportu – IRONS jest czasopismem recenzowanym, w którym publikowane oparte na metodach badawczych wielu dziedzin medycyny są prace oryginalne, prace poglądowe i prace kazuistyczne z dziedziny rehabilitacji, fizjoterapii, ortopedii i neurofizjologii jak i dotyczące zagadnień związanych z diagnostyką i leczeniem urazów sportowych. IRONS jest kwartalnikiem naukowym publikowanym w polskiej i angielskiej wersji językowej, w formie drukowanej jak i elektronicznej, dedykowanej dla zarówno doświadczonych jak i młodych naukowców. Czasopismo jest wolne od opłat dla Autorów prac.
IRONS - Zeszyty Promocji Rehabilitacji, Ortopedii, Neurofizjologii i Sportu