TRANSFER WYROSTKA KRUCZEGO W LECZENIU NIESTABILNOŚCI PRZEDNIEJ BARKU – OD STABILIZACJI METODĄ OTWARTĄ DO ARTROSKOPII – PRZEGLĄD LITERATURY

  • Home
  • /
  • Service
  • /
  • TRANSFER WYROSTKA KRUCZEGO W LECZENIU NIESTABILNOŚCI PRZEDNIEJ BARKU – OD STABILIZACJI METODĄ OTWARTĄ DO ARTROSKOPII – PRZEGLĄD LITERATURY
TRANSFER WYROSTKA KRUCZEGO W LECZENIU NIESTABILNOŚCI PRZEDNIEJ BARKU – OD STABILIZACJI METODĄ OTWARTĄ DO ARTROSKOPII– PRZEGLĄD LITERATURY

Bartłomiej Kordasieicz
Pododdział Chirurgii Barku, Klinika Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu i Ortopedii CMKP SPSK im. A. Grucy, Otwock
STRESZCZENIE
Wstęp
Stabilizacja kostna sposobem Latarjet (transfer wyrostka kruczego) jest jedną z najskuteczniejszych metod leczenia niestabilności przedniej barku. Od czasu opisania tej metody przez Latarjet w 1954 roku była wielokrotnie modyfikowana. Obecnie istnieje kilka wariantów stabilizacji metodą otwartą jak i artroskopową.
Cel
Celem pracy było przedstawienie ewolucji stabilizacji barku sposobem Latarjet i przegląd literatury od operacji metodą otwartą do operacji artroskopowej.
Materiał i metody
W pracy dokonano przeglądu literatury zgromadzonej w bazie danych literatury medycznej PubMed.

Redakcja Zeszyty Promocji Rehabilitacji, Ortopedii, Neurofizjologii i Sportu – IRONS jest czasopismem recenzowanym, w którym publikowane oparte na metodach badawczych wielu dziedzin medycyny są prace oryginalne, prace poglądowe i prace kazuistyczne z dziedziny rehabilitacji, fizjoterapii, ortopedii i neurofizjologii jak i dotyczące zagadnień związanych z diagnostyką i leczeniem urazów sportowych. IRONS jest kwartalnikiem naukowym publikowanym w polskiej i angielskiej wersji językowej, w formie drukowanej jak i elektronicznej, dedykowanej dla zarówno doświadczonych jak i młodych naukowców. Czasopismo jest wolne od opłat dla Autorów prac.
IRONS - Zeszyty Promocji Rehabilitacji, Ortopedii, Neurofizjologii i Sportu